تبلیغات

 

حیدریه کرمانشاه - تقدیر و تشکر از قاطعیت شواری محترم نگهبان در رد صلاحیت عناصر جریان انحرافی

حیدریه کرمانشاه

حزب الله کرمانشاه به سهم خود از قاطعیت شورای محترم نگهبان در رد صلاحیت عناصر وابسته به جریان انحرافی علیرغم فشارهای کانون ثروت و قدرت... صمیمانه تشکر می کند.

هر چند شنیده ها حاکی است که کانون ثروت و قدرت شدیدا تلاش دارد تا شورای محترم نگیهبان و هیئت نظارت را در مرحله تجدید نظر تحت فشار سیاسی و... قرار دهد و حتی از وجاهت و شفاعت! برخی روحانیون سرشناس نیز استفاده نمایند که امیدواریم شورای محترم نگهبان کمافی السابق در سایه مدیریت ولایی و قاطع آیة الله جنتی تحت تأثیر این فشارها و جوسازیها واقع نگردد انشاءالله   

حدیث
  • آخرین پستها


/