تبلیغات

 

حیدریه کرمانشاه - هشتصد واحد مسکن مهر سرپل ذهاب، فاقد خدمات آموزشی بهداشتی و فرهنگی... واگذار می شود؟!

حیدریه کرمانشاه

             به نظر شما آیا استاندار پاسخگو خواهد بود؟؟

یکی از اعضاء شورای شهر سرپل ذهاب نامه ای به استاندار کرمانشاه نوشته که طی آن برخی مشکلات تأسفبار مردم سرپل ذهاب را برشمرده است.

 

در بخشی از این نامه آمده است: درخصوص پروژه مسکن مهر شهرستان ضمن احترام به ایده ی رفع مشکل مسکن طبقه محروم جامعه وتقدیر ازتیم اجرایی شهرستان به خاطر پیشرفت فیزیکی قابل توجه این پروژه، اما آنچه که نگران کننده است حدود هشتصد واحدآن در خروجی شهر به سمت قصرشیرین در شرف واگذاری وتحویل است در حالیکه برای این پروژه ها هیچگونه سرانه ی عمومی از قبیل آموزشی،بهداشتی ،فرهنگی،فضای سبز وتاسیسات و..برای نیازهای یک شهرک از قبیل مدرسه ،درمانگاه ،مسجد،پارک وسایراماکن خدماتی مورد نیازلحاظ نگردیده است که این
قضیه در آینده نه تنها برای این شهرک بلکه برای کل شهر نیز مشکل ساز خواهد بودچرا که این پروژه ی هشتصدواحدی از لحاظ سرانه ی جمعیتی به اندازه ی شهری درحدماهیدشت است ونبود سرانه عمومی در این پروژه یک مشکل جدی است .ضمن اینکه تجمیع این واحدها در یک مکان خاص ودر یک نقطه ی واحد با شرایط اجتماعی وفرهنگی این شهرسازگار نیست.

...در دفترچه ثبت نام دانشگاه آزادنام شهرهایی از قبیل ( صفاشهر،لامرد ،کهنوج ،ابرکوه،اسکو،کلیبر،چالدران ،هیدج و….) آمده که فرزندان این شهرمجبورندبرای ادامه ی تحصیل دردانشگاه آزاد به آنجا بروندکه اولا پیدا کردن نام این شهرها در نقشه جغرافیایی کار مشکلی است ثانیا هیچکدام ازاین شهرها به اندازه ی یکی از دهستانهای سرپل زهاب نیست .تعداد زیادی از این شهر ها که دانشگاه آزاد در آنها دائر است بخش وروستاهها یی بوده اند که با پیگیری مسئولین آنجا دارای دانشگاه شده ولی در شهری چون سرپل ذهاب با سابقه شهری وتمدنی بیش از چهار هزار سال که اولین سنگ نوشته ی آسیا در آنجاست فرزندانش برای تحصیل مسافت های طولانی را طی کرده وبه شهرهایی بروند که به اندازه ی یکی از روستاههای این شهر است...

               

حدیث
  • آخرین پستها


/