تبلیغات

 

حیدریه کرمانشاه - حامیان استاندار پس از دو سال پاسخ دهند!؟

حیدریه کرمانشاه

      

با توجه به گذشت دو سال از استانداری استاندار كنونی مناسب است چند نكته به صورت گذرا مطرح شود. هر چند گفتنیها بسیار بیش از اینهاست لكن...؟!

    1-     با توجه به تأكیدات مقام معظم رهبری در سفر اخیر بر موضوع اشتغال به عنوان مهمترین مشكل استان، شایسته است مدیریت ارشد استان، شفاف و مستند برای مردم توضیح دهد كه طی دو سال گذشته ، چه تعداد شغل پایدار برای جوانان این استان فراهم آمده است؟ البته اگر فراهم شده لیست این مشاغل با ذكر نام افراد شاغل را در سایت استانداری و اداره كار و... بیان نمایند تا میزان صحت آمارها مشخص شود و اینكه طی دو سال گذشته بیكاری استان چه روندی داشته است؟

 از این گذشته اساسا باید به مردم توضیح داده شود كه طی دو سال گذشته چند پروژه عمرانی توسط مدیریت استان احداث شده؟ و برفرض احداث، چند درصد پیشرفت فیزیكی واقعی داشته و تا چه زمانی به وعده ای حقیقی افتتاح خواهد شد؟ توجه به این نكته از آن جهت مهم است كه پروژه هایی كه چندی پیش توسط رئیس جمهور در استان افتتاح شد(مثل سیمان سامان و كاشی كاجه و...)، از ثمرات مدیریت چهارساله استاندار قبلی بود. حال باید دید استاندار كنونی كه حامیانش مدعی قدرت چندبرابر اجرایی او نسبت یه دیگر استانداران شدند! طی این دو سال چه جهشی به پیشبرد استان داده است؟

 

    2-چطور شد كه در دوران مدیریت این استاندار، پرونده بی نظیر فساد مالی بزرگ در برخی ادارات شكل گرفت كه مدیران انها نورچشمی استاندار بوده و بعد راهی زندان شدند؟! این واقعه مهم و بی نظیر در تاریخ مدیریت استان از آن جهت تأمل برانگیز است كه مقام معظم رهبری چندی پیش فرمودند: (در پرونده های فساد اقتصادی كسی باید پاس بدهد تا فرد مفسد بتواند آبشار بزند...) البته جای سؤال است كه چرا مسئولین استان مبلغ سنگین این پرونده و ابعاد آنرا برای مردم روشن نمی كنند؟

       3- میزان اعتبار برگشتی سال گذشته چقدر بود و اینكه چرا پیشرفت برخی پروژه های عمرانی مثل میدان شهدا... اینقدر ركود داشت؟ این مهم از آن جهت شایسته دقت است كه فصل جهش كارهای عمرانی تابستان است و كار عمرانی در زمستان مشكلات خاص خود را دارد و وضع این پروژه ها را در نیمه اول سال مردم به چشم خود دیدند.

 

     4- با وجود وصیت كتبی مرحوم ایة الله نجومی بر گسترش كتابخانه معظم له طی دو سالی كه از ارتحال آن بزرگوار می گذرد مدیریت استان چه اعتنا و توجهی به وصیت كتبی آن عالم ربانی نموده؟ و راز جوشكاری شدن درب كتابخانه آن بزرگوار طی دو سال گذشته چیست؟!!

  5- طی دو سال گذشته كدام اقدامات فرهنگی برجسته توسط مدیریت استان صورت گرفته است؟

 

نمونه های فوق الذكر مشتی از خروار است جهت یادآوری...!! البته پیش از این مطالب مشروح دیگری بیان شده كه در ذیل لینك برخی از آنها جهت مطالعه علاقه مندان قرار گرفته است...:

نگاهی  به عملکرد عمرانی دادوش هاشمی طی سال89

تهمتهای جدید گل سفیدی به منتقدین

نمونه دلیلی بر دوم خردادی بودن استاندار 

بالاخره اولین سالگرد دادوش هاشمی گل سفیدی رسید...

افشاگری شهردار سابق از مدیریت استاندار!

 

حدیث
  • آخرین پستها


/