تبلیغات

 

حیدریه کرمانشاه - غربت عجیب كتابخانه و مزار آیة‌ الله نجومی پس از دو سال چرا؟!

حیدریه کرمانشاه

                                (از آبان 88 تا آبان 90!)        

      تصاویر زیر وضع مزار مرحوم آیة الله نجومی در روزهای كنونی است؟!

kft9s263fghhu11fvvyw.jpg

    k5txa8a7fmwynvdvadas.jpg

 اكنون دو سال از ارتحال آن عالم جلیل القدر می گذرد اما با گذشت دو سال هنوز ساخت سقف كوچكی بر مزار ایشان چنین نیمه كاره مانده است!! برای مردم مؤمن و دوستدار روحانیت استان ما رنج آور بود كه مقام معظم رهبری در چنین شرایط و وضع نابسامانی و بین این مصالح، داربست، گچ و خاك به مزار آیة‌الله نجومی وارد شد.

            g2oon25iqmsr41is9vf1.jpg        

آیا نمی بایست با اینهمه بودجه و امكاناتی كه در اختیار مدیریت ارشد استان قرار دارد پس از گذشت دو سال! حداقل قبل از سفر مقام عظماء ولایت این بنایی كوچك و جزیی به پایان می رسید؟؟ اینجا جا دارد یادی كنیم از وعده استاندار كه ادعا كرد، تا پایان مهر 89 ساخت مقبره به پایان می رسد!! و اینك آبان 90 هستیم و این وضعیت مزار آن بزرگوار است؟ البته مردم به اینگونه وعده های استاندار عادت كرده اند! و در گزارش مبسوط ابتدای سال جاری موارد متعددی از اینگونه وعده ها را برشمردیم...

از این تأسفبارتر وضعیت كتابخانه و بیت ان عالم جلیل القدر است، با كمال تأسف باید به استحضار شما برسانیم كه از دو سال پیش كه آن عالم ربانی ارتحال فرمود، دربهای كتابخانه ایشان را جوشكاری نمودند و تا كنون به همان وضع جوشكاری باقی مانده است!!؟ اكنون نیز معلوم نیست كتب نفیس خطی و بعضا بی نظیر ان بزرگوار كه با انواع رنج و مشقت تهیه نمود، در چه حالی است و آیا در معرض موریانه و... قرار گرفته یا نه؟!

                        

این در حالی است كه آن بزرگوار در وصیتشان بر تقویت و گسترش این كتابخانه تأكید فرموده است.

وصیتی كه به مانند مودت ذی القربی نفع ان عاید خود مردم می گردد و از سر محبت و دلسوزی به مردم صورت گرفت اما اهتمام مدیریت ارشد استان بر این مسائل فرهنگی و... همین وضعی است كه می بینید؟ كتابخانه ای كه شاید یكی از كتابخانه های بی نظیر كشور و جهان اسلام با نسخ خطی و... است اكنون چنین غریب و خاموش رها شده و معلوم نیست كی باید پاسخ بدهد.

آیا مزد عالم بزرگی كه سالها بین مردم این دیار ماند و انواع سختیها را تحمل نمود، این است؟ آیا نباید از مدیریت استان بر این وضع گلایه كرد و توضیح جدی خواست؟! ...

حدیث
  • آخرین پستها


/