تبلیغات

 

حیدریه کرمانشاه - تصریح مقام معظم رهبری به نام طلبه شهید سردار جعفری (بنیانگذار حزب الله کرمانشاه)و چند نکته

حیدریه کرمانشاه

مقام معظم رهبری پس از 30 سال مجددا غبار غربت را از نام سردار حزب الله زدود و لقب شهید پیشرو و پیشتاز را به وی اهدا فرمود.

مردم مؤمن کرمانشاه به خوبی آگاهند که نام شهید جعفری با بنیان و نام حزب الله کرمانشاه عجین است

 

دیرزمانی طی سالهای گذشته برخی دستها تلاش داشت تا نام سردار شهید سید محمدسعید جعفری را کم رنگ نماید تا شاید این نام جلوه گر نشود(یریدون ان یطفوا نور الله بافواههم والله متم نوره...) اما مقام معظم رهبری با حکمت و بصیرت شگفت انگیز خویش، نام این شهید بنیانگذار حزب الله کرمانشاه و فرمانده نیروهای حزب اللهی کنونی را بزرگ نموده و در سه دیدار پیاپی نیز به طور ویژه بر حماسه آزادسازی پادگان سنندج از محاصره توسط جوانان کرمانشاهی تأکید فرمود و این مهم برای اولوالالباب و خواص اهل بصیرت، اشاره هایی قابل تأمل بود به طوری که عموما فهمیدند، حضرت آقا می خواهد کجا و کدام بچه ها را آدرس بدهد.

معظم له در دیدار با خانواده های معظم شهدا صریحا فرمود: «...من دیروز اشاره كردم كه جوانهاى كرمانشاهى یك ماه بعد از پیروزى انقلاب احساس كردند نیاز هست كه بروند. شهید سید محمدسعید جعفرى - شهید پیشرو و پیشتاز - با جمع رفقاى خودش رفتند از پادگان لشكر سنندج دفاع كردند؛ فهمیدند كه معناى این دفاع چیست؛ تسلط ضد انقلاب بر یك پادگان نظامى، معنایش چیست. این زود فهمیدن، بوقت فهمیدن، بهنگام عمل كردن و پاسخ به نیاز دادن، آن نقطه‌ى برجسته‌اى است كه نباید مغفول بماند.»

عبارت اخیر و حکیمانه معظم له : «...نقطه‌ى برجسته‌اى است كه نباید مغفول بماند» این نکته ظریف را به اهل دقت فهماند که مبادا بر اثر آدرسها و خاطرات متفرقه برخی افراد که توفیق همراهی شهید جعفری را نداشتند و در این دیدارها ضمن مدح و ثنای استاندار کنونی! اشاره به دیگر مجاهدات مردم کرمانشاه... نمودند، ذهنها از مجموعه شهید جعفری و حماسه بزرگ سنندج غافل شود.

 

تأکید حکیمانه مجدد بر حماسه سنندج برای سومین بار و تفسیر بسیج به این حماسه

مقام عظماء ولایت و ولی امر مسلمین جهان به جهت ضرورتی که در توجه به حماسه دفاع جوانان کرمانشاه از پادگان سنندج احساس فرمود باز در روز سوم سفرشان به کرمانشاه و در دیدار با بسیجیان ، مجددا به این حماسه پرداخته و اینبار با تفسیر بسیج به مثال حماسه سنندج فرمودند: «آن روز جوانان مؤمن و دلباخته، با روحیه‌ى خودجوش بسیجى توى میدان مى‌افتادند و جان خودشان را فدا میكردند؛ كه من مثالهاى كرمانشاه‌اش را، هم دیروز در دیدار با خانواده‌هاى شهدا بعضى را اشاره كردم، هم در صحبت پریروز؛ كه یك ماه بعد از انقلاب، انسان می دید این حركتهاى خودجوش مردمى، این جوانها، از همین كرمانشاه دارند حركت میكنند. بسیج این است...»

 از افتخارات خادمین کنونی حزب الله کرمانشاه آن است که در دوران انقلاب تا زمان شهادت سردار طلبه سید محمد سعید جعفری به طور مدام در رکاب آن شهید بصیر و شجاع بوده و ارتباط تنگاتنگی با وی داشتند البته بحمدالله امروز نیز پس از حدود 30 سال همان رفاقت ؛ ارتباط و صمیمیت با بیت این شهید بزرگوار و تنها فرزند یادگار این شهید طلبه فاضل دکتر سید عبدالصالح جعفری برقرار است که باعث خشم بسیاری از تهمت پراکنان و یاوه گویان شده است.

 توضیحات مبسوط درباره شهید جعفری و حماسه سنندج و... به زودی بیان خواهد شد انشاءالله

حدیث
  • آخرین پستها


/