تبلیغات

 

حیدریه کرمانشاه - سپاه مقتدر، موفق در مبارزه توأمان با ضدانقلاب و مفسدین اقتصادی

حیدریه کرمانشاه

نصر من الله و فتح قریب

امام خمینی(ره): اگر سپاه نبود كشور هم نبود.

موفقیت های روزافزون و مهم نیروهای پرتلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیچاندن طومار ضدانقلاب پژاك و نیز مفسدین اقتصادی استان را تبریك و از این عزیزان تقدیر مجدد می نمائیم. 

ظاهرا پس از ضربات مهلك سپاه بر ضدانقلاب و نیز رسوایی بی سابقه باند مفسدین اقتصادی استان، اربابان و همپیالگان آنها به شدن از عزیزان سپاه عصبانی شده اند كه جا دارد در این غیض هوس آلود خویش بسوزند و بمیرند.

mkz0dstk108k3rfwxu.jpg

 

حدیث
  • آخرین پستها


/