تبلیغات

 

حیدریه کرمانشاه - رمزگشایی از ظلم روز جمعه به جوانان حزب الله؟

حیدریه کرمانشاه

مسئولین قضایی و انتظامی پاسخ دهند كه فرد مهاجم به راهپیمایان روزجمعه و ربایش وحشیانه كلید و سیم سیستم صوتی (مأمور لباس شخصی انتظامی) الان كجاست و آیا محاكمه می شود یا پس از دستگیری به شهادت صدها نمازگرار باز هم فرار كرده است؟!

تحویل فرد مهاجم به مقام قضایی و محاكمه او رازگشاست و حقانیت ماجرا را روشن خواهد كرد.

حدیث
  • آخرین پستها


/