تبلیغات

 

حیدریه کرمانشاه - سیمای استان و رفتار تبعیض گونه چرا؟

حیدریه کرمانشاه

متأسفانه مدتی است، سیمای مرکز کرمانشاه در پوشش اخبار مجالس مذهبی شهر گاه به صورت تبعیض گونه رفتار می نماید! به عنوان نمونه در ماه مبارک رمضان بغیر از مسجد جامع که اجتماع محوری محسوب می شود، در مساجد و هیئات متعددی علما و مجتهدین بزرگوار به موعظه و سخنرانی می پردازند مجتهدین بزرگواری چون حاج آقا کریمیان (مسجد نواب)، حاج آقا معصومی لاری( مسجد المهدی)، حاج آقا میبدی(مسجد کنجوری)، حاج آقا عبداللهی(مسجد صباغ) ، حاج آقا وحیدی نژاد (مسجد حاج قنبر) ، مساجد جامع شهرستانها و... با این همه در نیمه اول ماه رمضان صدا و سیمای استان شبها به پخش مراسم محدود مسجد حاج شهبازخان بر اساس سفارش شخص محمد حاج آخوند اقدام نمود که طی آن سخنرانی کامل یک طلبه جوان و غیرمعروف از سیمای استانی پخش گردید!!

همچنین مدتی است سیمای کرمانشاه در مناسبتهای مختلف، اقدام به تبلیغ و زیرنویس گسترده مراسم های یک هیئت مذهبی حاشیه شهر که با استاندار رابطه صمیمی و عرض ارادت دارد! می پردازد.

این در حالی است که اگر دیگر هیئتها بخواهند دقایقی تبلیغ داشته باشد ضمن مواجهه با مشکلات متعدد ناگزیرند مبالغ قابل توجهی پرداخت نماید و گاه ممکن است هرگز حاضر به پخش تبلیغ مراسم آنها نیز نشوند!  اما مراسم جوانی مانند محمد حاج آخوند و... اینچنین سهل و گسترده پوشش داده می شود!؟ به راستی از منظر مدیران سیمای استانی، تفاوت هیئت محمدحاج اخوند با دیگر هیئت ها و مساجد چیست؟؟

                             ejzv7xoq02wzjmkiyjg.jpg

(تصویر: محمد حاج اخوند مشاور تصمیم ساز حاج حسن ممدوحی که اخیرا در مسجد حاج شهبازخان و در کسوت طلبه ای عادل پیش نمازی می کند)

حدیث
  • آخرین پستها


/