تبلیغات

 

حیدریه کرمانشاه - جلسه خبرنگاران با مدیر دفتر نمایندگی وزارت خارجه و انتقاد صریح از دیپلماسی استاندار و..

حیدریه کرمانشاه

... خبرنگار سایت كشوری 598 به نقد سفرهای مكرر استاندار به اقلیم کردستان عراق پرداخت و گفت: این در حالی است که در مصاحبه های اخیر شخصیت های بالای نظام، این اقلیم مامن گروهک پژاک اعلام شده و محل جولان آنهاست. متأسفانه در این سفرهای (استاندار) نیز می بینیم صحبتی در این مقوله با انها نقل نشده است، امیدواریم كه از این پس كه شما در این استان حضور دارید، نظارت دقیقی براین سفرها داشته باشید.

 خبرنگار دیگری ... گفت : اشکالات عدیده به سفرهای تیم مدیریتی استان به کشورهای همجوار و برخی تحقیرهای دیپلماسی کشورمان وجود دارد (اشاره به داستان پرچم، در سفرهای دادوش به کردستان عراق)

...آقای پرویزی ریس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور نیز در پاسخ خبرنگاران اظهار داشت: ما برنامه داریم که از این به بعد نظارت دقیقی بر اینگونه سفرها و مراودات مسئولین در استانهای غرب کشور با کشورهای همجوار داشته باشیم تا انشاءالله بعضی اشتیاهاتی که دوستان عنوان کردند رخ ندهد... (اشاره: لازم به ذكر است، توجه به تحقیر دیپلماتیك استاندار در برخی سفرهای خارجی مانند تحقیر پرچم جمهوری اسلامی و...!! به درك اهمیت تصمیم مسئولین وزارت خارجه، جهت تسریع در استقرار دفتر نمایندگی وزارت خارجه غرب در استان كرمانشاه در ماههای اخیر كمك شایانی خواهد نمود)...

                   

        (تصویر: تحقیر دیپلماتیك پرچم جمهوری اسلامی و دیپلماسی گل سفیدی!)

به مناسبت ایام گرامیداشت خبرنگار، نشستی با عنوان دیپلماسی عمومی با حضور خبرنگاران در دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب كشور برگزار شد.

     در این مراسم آقای پرویزی رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور( و از افراد بومی كرمانشاهی) پیرامون اهداف احداث دفتر و چشم انداز فعالیت آن و وظیفه ای که رسانه های مطبوعاتی  استان در کمک به اهداف این دفتر و تقویت سیاست های کلی نظام در بحث ارتباط غرب کشور با جامعه بین الملل، به ایراد سخن پرداخت.

وی در ادامه مطبوعات را عامل موثری برای تربیت نیروی بومی در استان دانست و گفت : مطبوعات باید استعدادها را شناسایی و در راستای شناخت آنها در جامعه گام بردارند تا دیگر لازم نباشد در پستهای مدیریتی از نیروهای غیر بومی استفاده کرد.

در ادامه، خبرنگاران به ارائه نقطه نظرات خود درباره مشكلات استان پرداختند كه نكته جالب توجه در این سخنان آن بود كه عمدتا در این سخنان با تصریح یا كنایه به انتقاد از مدیریت استان و شخص استاندار و تحقیر دیپلماتیك و... پرداختند.

اهم انتقادات خبرنگاران موارد ذیل بود:

1- خبرنگار آقای ...: به انتقاد از هتک حرمت هایی که در روزهای اخیر به ساحت خبرنگار در سطح استان صورت گرفت و البته عقب نشینی هایی نیز در پی داشته پرداخت و در ادامه اظهار داشت: در این شهر برخلاف سایر شهرها، بعضی مدیران تصمیم گیرنده هستند در حالی كه تا جایی که تا جایی ما دیده ایم، رسانه ها تعیین کننده یک مدیر هستند و حتی می توانند با قلمشان مدیری را عوض کنند اما در اینجا برعکس فلان اقای مسئول ارشد! تلاش می كند مسئول خبرگزاری و روزنامه ها را عوض کند؟!

خبرنگار سایت كشوری 598 به نقد سفرهای مكرر استاندار به اقلیم کردستان عراق پرداخت و گفت: این در حالی است که در مصاحبه های اخیر شخصیت های بالای نظام، این اقلیم مامن گروهک پژاک محسوب می شود و محل جولان آنهاست. متأسفانه در این سفرها نیز صحبتی در این مقوله با انها نشده است، امیدواریم كه از این پس كه شما در این استان حضور دارید، نظارت دقیقی براین سفرها داشته باشید.

خبرنگار بعدی با انتقاد از اداره ارشاد کرمانشاه گفت: ارشاد در مطلبی که ما در مورد تحلیل سوریه زدیم ما را مورد بازخواست قرار داد و گفت در مورد هر کشوری مطلب میزنید بزنید غیر از سوریه!!

توسط یکی از خبرنگاران خانم عنوان شد : نوشتن مطالب سیاسی در رسانه ها در استان کرمانشاه با محدودیت و گرفت وگیر های شدیدی صورت می گیرد.

خبرنگار دیگری عنوان نمود: در استان ما ظرفیت حوزه سیاست، به قدری پایین است که کوچکترین انتقاد، حادثه ایجاد می کند در همه جا روزنامه ها مدیر عوض میکنند اما در اینجا مدیران خبرنگار را تعیین می کنند.اگر همراه بودی که هستی اگر نه عوض می شوی!

توسط یکی از خبرنگاران دیگر... گفته شد : اشکالات عدیده به سفرهای تیم مدیریتی استان به کشورهای همجوار و برخی تحقیرهای دیپلماسی کشورمان وجود دارد (اشاره به داستان پرچم، در سفرهای دادوش به کردستان عراق)

آقای پرویزی ریس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور نیز در پاسخ اظهار داشت: ما برنامه داریم که از این به بعد نظارت دقیقی بر اینگونه سفرها و مراودات در استانهای غرب کشور با کشورهای همجوار داشته باشیم تا انشاءالله بعضی ندانم کاری ها که دوستان عنوان کردند رخ ندهد...

لازم به ذكر است، توجه به تحقیر دیپلماتیك استاندار در برخی سفرهای خارجی مانند تحقیر پرچم جمهوری اسلامی و...!! به درك اهمیت تصمیم مسئولین وزارت خارجه، جهت تسریع در استقرار دفتر وزارت خارجه در استان كرمانشاه در ماههای اخیر كمك شایانی خواهد نمود.

حدیث
  • آخرین پستها


/